לוקליזציה

"תרגום איננו תרגום, אלא אם כן יעניק לך את המוזיקה של השיר יחד עם המילים שלו" כך אמר הסופר ג'ון מילינגטון סינג, שבמשפט אחד מתאר את המורכבות שבמלאכת התרגום. ואכן היום קיימות אפשרויות רבות להשלמה של עבודת תרגום במהירות ובטווח רחב של מחירים. אך תרגום שאינו מוקפד ואינו מתייחס ל"מוזיקה", או יותר נכון להקשר של המילה הכתובה ולמקומה במשפט, יהיה תרגום לא מדויק ולא איכותי. על תהליך התרגום המקצועי, במאמר הבא.

הערכה ראשונית

כאשר מתרגם או חברת תרגום מקבלים לידיהם טקסט שנועד לתרגום, נדרשת קודם כל הערכה ראשונית. במסגרת הערכה זו תשוכלל העלות המשוערת של עבודת התרגום, שתיקח בחשבון גורמים רבים. הערכת המחיר תלויה בין השאר בכלים העומדים לרשות המתרגם, במורכבותו של הטקסט ובזמן המשוער להשלמתה של המשימה. כיום למשל קיימות תוכנות רבות המסייעות בהשלמת עבודת התרגום, ובבנייתו של בסיס טרמינולוגיה שעשוי להקל באופן משמעותי את עבודת התרגום ולקצר את המשך שלה. לכאורה נדמה שהערכה ראשונית של היקף העבודה אינה בהכרח עניין מורכב, אך לעתים קרובות נתקל המתרגם באתגרים רבים, במילים ובטרמינולוגיה חריגה המחייבת בחינה מעמיקה של החומר ואף התייעצות עם גורמים מקצועיים אחרים. מכאן המורכבות הרבה שבקביעת הצעת המחיר לעבודה ובקביעת לוח הזמנים. על כן, עבודת התרגום דורשת לעתים גמישות ונכונות לפעול בהתאם לנתונים חדשים במתגלים בעבודת התרגום.

תכנון שלבי הפרויקט

לאחר המיפוי הראשוני של עבודת התרגום הנדרשת, מגיע השלב שבו יש לתכנן את השלבים השונים שלו. על אף הקושי, תרגום מקצועי יכלול תמיד הגדרת זמנים, גם אם היא נתונה לשינויים. קביעתה של מסגרת זמן תאפשר לבצע תיאום ציפיות מול מזמין התרגום, ותבטיח כי לא תהיה חריגה משמעותית ממועד ההגשה הצפוי. עניין חשוב נוסף בשלב התכנון של הפרויקט הוא הגדרת התפקיד של כל אחד מהנוטלים חלק בפרויקט. כדי שהעבודה תיעשה ביעילות ובמהירות, וחשוב לבסס ערוץ תקשורת פתוח ולוודא כי פרטי ההתקשרות של כל המעורבים מעודכנים כראוי. עניין זה ייראה אולי כמובן מאליו עבור רבים, אך הוא מהווה תנאי הכרחי שמטרתו למנוע עיכובים מיותרים בהשלמת הפרויקט. במקרים שבהם מדובר בפרויקט דחוף, ייתכן שיהיה צורך במספר מתרגמים, מה שעשוי להפוך את עבודת התרגום למורכבת יותר. במצבים אלו נדרש תיאום מרבי בין אנשי המקצוע, והכרחי לבסס הנחיות כלליות ומילון טרמינולוגיה שעל פיו יצטרכו המתרגמים לפעול.

מציאת המתרגם המתאים

הבחירה באיש המקצוע המתאים לתרגום הטקסט הספציפי, היא אולי אחת ההחלטות המורכבות ביותר בתהליך זה. על פניו, נראה כי בעת ביצוע תרגומים, כל הנדרש מהמתרגם הוא הכרת שפת המקור ושפת היעד על בורין. אלא שלו הדבר היה מספק, הרי שניתן היה לשכור את שירותיו של כל אדם הדובר את שתי השפות. בפועל, מעבר להכרה של השפות ושל המבנה הדקדוקי שלהן, נדרשת גם הכרה של התחום שבו עוסק הטקסט לתרגום. למילים שונות יש כידוע משמעות שונה בהקשרים שונים. על כן, אותה מילה יכולה להיות מתורגמת באופן שונה בהתאם לטקסט. אם ניקח לדוגמה את המילה האנגלית operation, נגלה כי במקרים מסוימים היא תתורגם כ"ניתוח", במקרים אחרים היא תתורגם כ"פעולה" ובמקרים אחרים כ"עסק". זוהי דוגמה פשוטה יחסית שנועדה רק להבהיר את העיקרון. מעבר ליכולת להבין את ההקשר של המילה, נדרש המתרגם להכיר את המונחים המקובלים המשמשים כל תחום ותחום. על כן, המתרגם המתאים ביותר יהיה זה שצבר כבר ניסיון בתחום מסוים, מכיר את הטרמינולוגיה הנהוגה בו, ועל כן יכול גם להשלים את עבודת התרגום במהירות יחסית מבלי להזדקק לביצוע של עבודת מחקר מקיפה בנושא.

שלב העריכה

גם המתרגם הטוב ביותר נדרש לעורך, כשהצורך בעריכה בולט עוד יותר כאשר מדובר בפרויקט שמעורבים בו מספר מתרגמים שונים. מעבר לבדיקה לשונית של הטקסט, נדרשת האחדה של הסגנונות השונים ובדיקת התאמה של השימוש במונחים מקצועיים המוזכרים בטקסט. לכל תחום גם ישנו סגנון הכתיבה שלו, והעורך צריך לאשר כי הטקסט מותאם לקהל שאליו הוא פונה, ובמידת הצורך לבצע את השינויים הנדרשים בטקסט. התאמת הטקסט לקהל היעד מערבת לעתים גורמים נוספים כגון אנשי השיווק בחברה שהזמינה את התרגום. כאן נעוץ עניין נוסף המעיד על מורכבותו של פרויקט התרגום. לעתים קרובות עורך יבצע תיקון במשפט שהוא בעיניו לא תקני מבחינה לשונית, אך מחלקת השיווק, בהיכרותה עם קהל היעד, עשויה להעדיף תרגום אחר, גם אם תקינותו הלשונית מוטלת בספק. מעבר לסוגיה זו, מומלץ כמובן כי גם העורך עצמו יהיה בעל בקיאות בתחום הטקסט, על מנת שיזהה את המונחים השגויים (אם קיימים) ויוכל להחליף אותם במושגים הנכונים. העורך צריך להיות גם בעל בקיאות בשתי השפות – בשפת המקור ובשפת היעד, כיוון שללא ביצוע השוואה בין הטקסט המקורי לבין הטקסט המתורגם, אין שום דרך להעריך את איכותו של התרגום.

בדיקת הגהה

אחד השלבים הסופיים בפרויקט תרגום הוא שלב בדיקות ה-QA (בדיקות האיכות) ובדיקות ההגהה של הטקסט. על מנת להבטיח כי תרגום הטקסט יהיה איכותי וראוי, מומלץ כי מספר האנשים ש"יעברו" עליו יהיה גדול ככל הניתן. על כן, במקרים רבים, גם לאחר שלב העריכה קיים שלב נוסף, והוא שלב בדיקת האיכות ובדיקות ההגהה. מכיוון שגם עורך עלול לטעות או "לפספס" טעויות, קטנות כגדולות, שלב ההגהה הוא הכרחי ביותר. בשלב זה המגיה בודק כי לא קיימות שגיאות כתיב, מוודא כי אין מצבים של שיכול אותיות, ומאשר כי לכל משפט יש התחלה, אמצע וסוף. המגיה בודק גם את הפיסוק בטקסט ומוודא כי לא קיימים רווחים מיותרים בין מילה למילה.

טעויות תרגום עלולות להתרחש לכל איש מקצוע, בכל מצב, ופעמים רבות הן אף משעשעות מאוד. אך מכיוון שטעויות אלו לא בהכרח ישעשעו את מזמין התרגום, כדאי לצמצמם ככל האפשר את הסיכון ולבחור באנשי מקצוע המסוגלים לספק את התרגום המהימן והאיכותי ביותר.

Open chat

Log in with your credentials

Forgot your details?