תרגום דוחות כספיים

שפת המתמטיקה היא אומנם שפה בינלאומית, אך בכל הקשור לדוחות כספיים אין הדבר כך. לכל מדינה ולכל שפה הדרכים הייחודיות שלה לכתיבה של דוחות ושל מסמכים, ועל כן תרגום של דוחות מסוג זה עלול להיות מורכב הרבה יותר ממה שנראה לעין מלכתחילה. דוחות כספיים ומסמכים פיננסיים אינם כוללים רק רשימות של מספרים, אלא יש בהם מונחים מקצועיים רבים ונדרשת היכרות מעמיקה עם השפה המקובלת בתחום זה. על כך – במאמר הבא.

 

מהם דוחות כספיים

לאורך השנה, חברות וארגונים גדולים נדרשים לבחון את המצב הכלכלי של החברה ואת יציבותה, ולשם כך הם נעזרים בדוחות פיננסיים. הדוחות הבסיסיים ביותר כוללים למשל דו"ח מאזן המספק תמונה כוללת ונקודתית (בנקודת זמן מסוימת) של מצב הארגון. בדוח זה יפורטו ההתחייבויות הכספיות השונות של הארגון וכנגדן יציין הדוח את ההון העומד לרשות החברה. אם מעוניינים בזווית ראייה רחבה יותר, ניתן להיעזר בדוחות אחרים כגון דוח רווח והפסד. דוח מסוג זה בוחן את מצבה של החברה על פני תקופת זמן מוגדרת, בדרך כלל שנה או רבעון, ובו מפורטים נתוני הרווח וההפסד של החברה. לצד הדוחות שפורטו לעיל, קיים גם דוח הנוגע לתזרים המזומנים בחברה ודוח לשינוי הון עצמי. גם שני דוחות אחרונים אלו הם תקופתיים והם נועדו לגבש תמונת מצב כללית באשר למצבה הכספי של החברה.

 

מטרת התרגום של דוחות כספיים

כפי שניתן לראות מהכתוב לעיל, ישנם סוגים רבים של דוחות פיננסיים, וישנם גם מסמכים רבים אחרים המשיקים לתחום הכספי. לעיתים יהיה מדובר למשל במסמך המפרט את התוכנית העסקית של הארגון, כולל אזכור של האסטרטגיה העסקית ושל מטרותיה. במקרים אחרים יהיה מדובר בדוחות המפרטים את נתוני המכירות של העסק ואת התחזיות הצפויות לשנה הקרובה. על כן, בשל מורכבות הנושא, לפני שמתחילים במשימת תרגום פיננסי, חשוב לאפיין היטב את המטרה שלו. האם מדובר במסמך פנימי שנועד לשמש בעיקר את עובדי הארגון, או שמא מדובר במסמך שמטרתו היא לגייס הון ממשקיעים חיצוניים. אם זהו דוח המיועד בעיקר לצורך העבודה השוטפת, הרי שחשיבותו נמוכה יחסית, אך במרבית המקרים, תרגום דוחות כספיים נדרש כאשר יש צורך להכין דוחות פיננסיים מפורטים מתוך כוונה לשכנע את המשקיעים כי החברה אכן ראויה לקבל את כספם. במצבים אלו עולה חשיבותו של התרגום, ויש לשים לב לפרטים רבים.

 

הכרת הטרמינולוגיה

עולם התרגום כולל תחומים רבים ומגוונים, ועל כן, לא בכדי ישנם מתרגמים רבים שכל אחד מהן מתמחה בנושא אחר. גם התחום הפיננסי מחייב הבנה מעמיקה של הנושא, ובמקרים רבים יבוצע התרגום על ידי אנשי מקצוע שהם רואי חשבון או כלכלנים, או על ידי מי שכבר צבר ניסיון בתחום ומכיר אותו היטב. כדי שהתרגום יבוצע כראוי, הכרחי להכיר כמובן את המונחים המקצועיים המתאימים, ולשם כך ישנו מילון טרמינולוגיה המשמש את המתרגם. כך לדוגמה, נדרש המתרגם להכיר מונחים כגון tender ו-laesio enormis, ולדעת למה הכוונה במונח bear trap או במונח killing. ללא הכרה של מונחים אלו, עלול התרגום להיות שגוי ובלתי מקצועי. תרגום שאינו מתבסס על המינוח המקובל בתחום, ייצור רושם שלילי על החברה, ועלול לפגוע בתפקוד שלה ובהתנהלות שלה מול גורמים חיצוניים.

 

מטבע שונה

מלבד ההקפדה על המינוח הנכון, ומלבד הבנה מלאה של התחום, בתרגום של מסמכים פיננסיים יש להקפיד כמובן גם על השימוש במטבע הנכון. כאשר מדובר בחברות בינלאומיות, ייתכן בהחלט כי תרגום המסמכים יצטרך לכלול התאמה של סוג המטבע בהתאם למדינה, ובמקרה זה על המתרגם לוודא כי הוא אכן עושה שימוש במטבע הרלוונטי. אם לדוגמה אחד מסניפי החברה ממוקמים בבריטניה יש לבחור במטבע הפאונד, ולוודא כי במסגרת מסמך זה נעשה שימוש רק בסוג מטבע זה. כלומר, חלק מעבודתו של המתרגם היא לבצע האחדה של המסמך הפיננסי ולוודא כי לא נעשה שימוש בסוגים שונים של מטבעות (אלא אם כן כך נדרש). אך העניין מורכב עוד יותר; מלבד הבחירה במטבע הנכון, המתרגם צריך לבדוק כי הוא נעזר בשערי ההמרה המתאימים. שער ההמרה יכול להיות השער המעודכן למועד מסוים (תאריך עסקה למשל), אך הוא גם יכול להתבסס על שיעורי המרה ממוצעים בתקופה כלשהי (רבעון או שנה לדוגמה). אין זה עניין של מה בכך – בחירה מסוג זה עשויה להציג נתונים שונים וליצור תמונה שונה מעט של המצב הפיננסי. מכיוון שמדובר בעניין מורכב, במקרים רבים בוחר המתרגם להתייעץ עם הלקוח, שכן בסופו של דבר המטרה היא ליצור תרגום העונה על הצרכים שלו.

שמירה על דיסקרטיות ועמידה בלוח זמנים

התחום הפיננסי הוא אחד הרגישים ביותר, וכל חברה נדרשת להגן את המידע העסקי שלה. כאמור, דוחות כספיים ומסמכים אחרים עשויים להכיל מידע הנוגע להתנהלות החברה, למצבה הנוכחי, לאסטרטגיה הכללית שלה ולתוכניות העתידיות שלה. דליפה של מידע מסוג זה והגעתו לידיים הלא נכונות, עלולים לגרום לנזק כלכלי משמעותי, ועל כן, חשוב לבחור בחברת תרגום אמינה שתוכל להתחייב לשמור על סודיות המסמכים הנחשפים בפניה. מלבד שמירה על דיסקרטיות, חשוב גם להגדיר מול חברת התרגום לוח זמנים ברור. אם קיים אדם מטעם הארגון המעוניין לקרוא את הטקסט המתורגם ולבדוק את תקינותו, ניתן לעיתים לחלק את התרגום לכמה חלקים וכך לוודא כי נעשה שימוש במינוח הנכון וכי סגנון התרגום תואם את המבוקש.

 

ביקורת לפני השליחה ללקוח

גם כאשר בוחרים במתרגם בעל ניסיון וידע נרחב בתחום, מומלץ כי גורם נוסף יקרא את התרגום לפני העברתו ללקוח. כאשר מדובר בחברות תרגום מקצועיות, קיימת לרוב עין נוספת שעוברת הטקסט, כשהמטרה היא קודם כל לוודא שאין שגיאות כתיב או טעויות הקלדה. טעויות מסוג זה במסמך פיננסי משדרות חוסר מקצועיות, ומכאן חשיבותה של בדיקת הגהה אחרונה. אך מלבד בדיקה מסוג זה, סקירה אחרונה של הטקסט נועדה לוודא כי אכן נעשה שימוש נכון ועקבי בטרמינולוגיה, וכי קיימת אחידות גם בשימוש במטבע ובסגנון התרגום בכללותו. מלבד זאת, אם ידוע כי המסמך המתורגם נועד להיות מוצג בפני גורם חיצוני מתוך כוונה לגייס כספים למשל, כדאי לקרוא היטב בין השורות ולנסות לוודא ככל האפשר כי אופן הניסוח אכן תואם את המטרה.

 

תרגום של מסמכים פיננסיים עשוי להיות עניין מורכב, אך הבחירה במתרגם מקצועי או בחברת תרגום מנוסה, תבטיח תוצאה ראויה שתהיה תואמת למטרות הלקוח ולמטרותיו של הדוח הפיננסי.

Open chat

Log in with your credentials

Forgot your details?