איש כותב את המילה תרגום

חוסר עקביות בתרגום

כאשר חברת תרגום נדרשת להשלמתו של פרויקט תרגום רחב-היקף, היא בוחרת פעמים רבות לחלק את משימת התרגום בין מספר מתרגמים. מטרת החלוקה הזו היא לזרז את תהליך עבודת התרגום ולהפוך אותו ליעיל יותר. אלא שבמקרים רבים דווקא חלוקת העבודה היא המקור לבעיות. כאשר בוחרים במספר מתרגמים העובדים על חלקים שונים של אותו הטקסט קיימת סכנה מרכזית אחת – חוסר עקביות. כידוע, שמות ומונחים ניתנים לתרגום בצורות שונות, ותקופות שונות ואסכולות שונות דוגלות לעתים בשימוש במילים נפרדות לאותו המונח. במצב זה, תוצאת התרגום עלולה להיות מבלבלת במיוחד עבור הקורא, הנתקל באותו מונח, המתורגם פעם אחת בדרך זו ובפעם אחת בדרך אחרת. העברית למשל היא שפה עתיקה הכוללת רבדים רבים, וצורות ביטוי מגוונות. לכאורה מדובר בשפה שבמשך שנים רבות לא נעשה בה שימוש, ועל כן הציפייה היא שתהיה אחידות בכתיבה. אלא שגם בעברית ישנם הבדלים בין שפת המקרא לבין שפת חז"ל המאוחרת יותר. הדבר ניכר כמעט בכל משפט. המילה "זו" למשל זהה במשמעותה למילה "זאת" וגם האותיות ה' ו-א' נוטות לעיתים להתחלף, כך שבאותו משפט יכולות להופיע המילים "אספקה" ו"הספקה" ללא הבדל במשמעותן.

הגדרתן של הנחיות ברורות

אחת הדרכים שבאמצעות ניתן למנוע, או לפחות לצמצם באופן משמעותי, את חוסר העקביות בתרגום, היא הכנת הנחיות ברורות שעל המתרגמים השונים לפעול על פיהן. רשימת ההנחיות הללו צריכה לכלול למשל את המושגים המקצועיים שבהם המתרגמים צריכים להשתמש, כללי עריכה ופיסוק ואופן כתיבתן של מילים נפוצות. לרשימה זו מומלץ לצרף גם רקע כללי הנוגע לתחום שבו עוסק טקסט המקור שאותו יש לתרגם. רקע זה יוכל לסייע למתרגמים להבין באופן מעמיק יותר את אופיו של הטקסט ואת טיב הדרישות מהם. כדאי מאוד לצרף לסקירה זו גם מקורות מומלצים, כגון מילונים או מאגרים מידע, שבהם יוכלו המתרגמים להיעזר בעת הצורך. תדרוך מקדים ייתן רקע כללי ועשוי להועיל במיוחד במקרים שבהם נדרש תרגום עוקב.

האחדה

אמצעי נוסף שהוא הכרחי לשמירה על רמת התרגום, הוא עריכה מקצועית שתבצע בקרת איכות מקיפה על עבודתם של המתרגמים השונים. מומלץ כי עבודת העריכה תיעשה בידי עורך אחד ולא תחולק בין מספר עורכים שונים. אופן פעולה זה יאפשר לשוות לטקסט אופי אחיד וקוהרנטי שיבטיח את איכותו של המוצר המוגמר. תפקיד העורך כולל פונקציות שונות, ביניהן עריכת לשון הטקסט והדקדוק שלו, הגהה ובדיקת אופן הניסוח של הטקסט. אך לצד כל אלו, עורך לשון הנדרש לחבר בין מספר תרגומים שונים, חייב לבצע האחדה מלאה של הטקסט המתורגם. האחדה ראויה תאפשר כאמור לחבר בין סגנונות התרגום השונים ותיצור לשון אחת ועקבית. במסגרת עבודתו, יכול העורך לנהל גם פורום מקצועי שבו יהיו חברים כל המתרגמים השונים. פורום זה יאפשר העלאה של תהיות ושאלות הנוגעות לטרמינולוגיה של  הטקסט ולתרגום שלו.

בסופו של דבר, איכותו של הטקסט נקבעת בהתאם לפעולתם של המתרגמים והעורכים. אך על מנת להימנע מחוסר עקביות, חשוב מאוד למנות גורם מקצועי אחד שיהיה אחראי על ניהולו של פרויקט התרגום כולו.

Log in with your credentials

Forgot your details?