שירותי תרגום

מדוע יש צורך בבדיקת איכות לתרגום

תרגום לשפות זרות הוא תהליך מורכב המעורבים בו גורמים רבים מלבד המתרגם. כל תרגום אנגלית-עברית או תרגום לשפות נוספות מצריך בדיקה מעמיקה הכוללת עריכה והגהה אחת לפחות. לצד שלבי עבודה אלו, מומלץ לבצע בדיקות איכות שרירותיות שיאפשרו לבחון את איכותה של עבודת התרגום. בדיקת האיכות תאפשר לקבל תמונה מדויקת באשר לעבודתם של המתרגם ושל העורך וכך ניתן יהיה לקבל החלטות באשר להמשך העבודה עם אנשי המקצוע. כל מתרגם וכל עורך עושה מדי פעם טעויות, אך בדיקת איכות אמינה תאפשר לאתר את אותם המקרים שבהם קיימת בעיה חמורה הפוגמת באיכות התרגום.

מה כוללת בדיקת איכות רנדומלית

בדיקת איכות צריכה להתבצע על ידי גורם חיצוני שלא היה מעורב בתהליך העבודה. במסגרת בדיקת האיכות מקבל הבודק קטע מתוך עבודת התרגום ועליו לבחון אותו תוך השוואה לטקסט המקורי. על מנת שבקרת האיכות תתבצע באופן תקין שיקל בהמשך את דליית המידע, חשוב לשים לב לנקודות הבאות. כאשר מוסרים לבודק את הטקסט הנבחר לבדיקה חשוב לציין באופן ברור את שמו של הפרויקט, על מנת להקל את התמצאות בהמשך. חשוב גם לציין מהו מספר המילים הכולל בטקסט המלא שהוגש למתרגם, לכתוב מהי שפת היעד ומהי שפת המקור, ובאיזה תחום עוסק הטקסט (רפואה, משפט וכיוצא בזה). אם הבודק נתקל בטעות בעת בדיקת התרגום עליו לסמן אותה ולחוות את דעתו באשר לחומרת השגיאה.

אילו טעויות ניתן למצוא בעת בדיקת איכות

בתרגום עלולות ליפול טעויות רבות, בפרט אם התרגום נעשה בידי גורם שאינו מקצועי, או גורם שאינו בקיא בתחום שבו עוסק הטקסט. ייתכן מאוד כי הבודק יימצא טעויות הנוגעות לטרמינולוגיה שבה עושה הטקסט שימוש, אך ייתכנו גם טעויות בסיסיות יותר. בבדיקת איכות רנדומלית יכול הבודק לאתר טעויות בדקדוק השפה, טעויות תחביריות, טעויות בפיסוק הטקסט, ואפילו טעויות ניסוח. ישנם מקרים שבהם המתרגם מבצע תרגום  מילולי למשפט, וכך פוגע במשמעותו המקורית של הטקסט. על הבודק לציין עבור כל טעות את מידת חומרתה ובסופו של התהליך לקבוע מהו הציון שעל המתרגם או העורך לקבל. במקרים שבהם יהיו טעויות רבות מדי, או שהבודק מצא טעויות חמורות מאוד, ייתכן כי המתרגם או העורך יקבלו ציון נמוך מאוד. במקרים כאלו כדאי יהיה לשקול מחדש את המשך העבודה עם אותם אנשי מקצוע.

חשיבות מתן של משוב מדויק למתרגם

לאחר שהבודק סיים את בדיקת האיכות של הטקסט, מומלץ מאוד למסור למתרגם או לעורך משוב מקצוע ברור ומסודר. אם הבדיקה לא העלתה בעיות מיוחדות, ובמקרים שבהם הבודק מצא כי איכות התרגום טובה, כדאי לעדכן את אנשי המקצוע – משוב חיובי עשוי לסייע בשמירה על המוטיבציה של המתרגם. לעומת זאת, במקרים שבהם הבודק נתקל בבעיות רבות בתרגום הטקסט חשוב לעדכן את המתרגם או את העורך ולבחון כיצד ניתן לשפר את המשך העבודה. בכל מקרה גם מתרגם מקצועי ובעל ניסיון יכול להרחיב את הידע שלו בעזרתו של משוב מדויק ואמין.

Open chat

Log in with your credentials

Forgot your details?