איש מדבר בטלפון

מי שאינו מכיר את תחום התרגום, עשוי לחשוב כי המלאכה נעשית בידי אדם אחד השוקד על טקסט כלשהו מתוך מטרה לתרגם אותו משפת המקור שלו לשפת היעד. ייתכן שבימים הרחוקים, אכן כך היה והתרגום היה מושלם בידי אדם אחד שהיה נעזר במילונים ובמקורות אחרים. אלא שכיום, תרגום מקצועי מערב כמה אנשי מקצוע שכל אחד מרים את תרומתו ליצירת תרגום, שהופך באופן זה לאיכותי יותר. על כן, מאחר שהתרגום עובר ידיים רבות ושלבים רבים יש צורך בגורם מרכז אחד שיפקח על התהליך כולו, יתעד אותו ויבטיח את שביעות רצונו של הלקוח. גורם זה נקרא מנהל פרויקטים, והוא ממלא תפקיד מרכזי בהשלמת פרויקט התרגום. 

יד על הדופק

מנהל פרויקט נחוץ היום בהשלמתו של כל פרויקט תרגום; אם הוא יודע היטב את מלאכתו, הוא יהיה מעורב בפרויקט התרגום מתחילתו ועד סופו. אחד מתפקידיו העיקריים של מנהל פרויקט הוא לדעת מהו הסטטוס של התרגום: איזה שלבים הוא כבר עבר, באיזה שלב הוא מצוי כעת ומה השלב הבא שעליו לעבור. בקשר הראשוני עם הלקוח נדרש מנהל הפרויקטים לוודא כי הלקוח מקבל לידיו הצעת מחיר, ובמידה שזו מקובלת עליו מתחיל תהליך התרגום. כדי שתהליך זה יהיה מסודר וברור, נדרש מנהל הפרויקטים לקבוע בשיתוף עם הלקוח לוח זמנים להשלמת העבודה, כשלעיתים יהיו מספר שלבים להשלמתו של התרגום. כל שינוי בלוח הזמנים, כל שינוי בפרויקט עצמו וכל שאלה של הלקוח מרוכזים בידיו של מנהל הפרויקטים שאחראי על מתן מענה בהיר ומקצועי. למעשה, תפקידו של מנהל הפרויקטים אינו מסתיים לאחר שליחת התרגום ללקוח, אלא עליו לוודא את שביעות רצונו של הלקוח ובעת הצורך לדאוג לשליחתו של משוב לאנשי התרגום והעריכה.

מציאת אנשי המקצוע הנכונים

כאשר מדובר בתרגום הנעשה בידי חברת תרגומים מקצועית, מנהל הפרויקטים יהיה לעיתים זה אשר יהיה אחראי על איתורם של אנשי המקצוע המתאימים. ישנם טקסטים או מסמכים שאינם עוסקים בתחום מקצועי מסוים, ושאותם יכול לתרגם כל איש מקצוע בעל הסמכה, המכיר היטב את השפה; אלא שישנם מסמכים המחייבים הבנה מדויקת של תחום ספציפי ובמקרים אלו יש צורך להקפיד בבחירתו של איש מקצוע מתאים. כך לדוגמה תרגום פיננסי מחייב איש מקצוע המכיר את המושגים השונים ואת הטרמינולוגיה הנהוגה בתחום. גם תרגום טכני, תרגום מדעי או תרגום משפטי מחייבים כל אחד מהם ידיעה של המונחים שבהם יש להשתמש. בחירה במתרגם הלא מתאים תביא במקרים אלו ליצירתו של טקסט שאינו מתורגם נכון, טקסט שיהיה בלתי שמיש עבור הלקוח. על כן, מנהל הפרויקטים צריך לדעת לבחור במתרגם המתאים למשימה, כזה שכבר צבר ניסיון בתחום ושהוכיח את עצמו בעבר.

שמירה על קשר עם הגורמים המעורבים בפרויקט

כאמור, עבודתו של מנהל הפרויקט אינה תמה עם מציאת המתרגם המתאים למשימה. לעתים קרובות, במיוחד כאשר מדובר בפרויקט תרגום רב היקף שאותו יש להשלים בזמן קצר, יהיה אפילו צורך להיעזר במספר מתרגמים. במקרים אלו, נדרש מנהל הפרויקטים לבדוק כי כל המתרגמים השונים נעזרים באותו מילון מונחים, ובעת הצורך מנהל הפרויקט יהיה הגורם המקשר בין המתרגמים אם הם נדרשים להיוועץ זה עם זה באשר לתרגום של קטע זה או אחר. בסיומה של מלאכת התרגום הראשונית, חברת תרגום מקצועית תבצע גם הגהה של הטקסט והאחדה של הסגנון שלו, ולשם כך נדרשים עורך לשוני ומגיה. גם כאן, חשוב כי מנהל הפרויקט יבחר בעורך שכבר מכיר היטב את התחום שבו עוסק הטקסט, ושיכול לאתר בקלות שגיאות שנפלו בטקסט או נקודות נוספות שיש לברר אותן. לעתים בסיומה של העריכה הראשונית יבוצע שלב הגהה סופית שיסייע לאתר מקרים של טעויות כתיב, שיכול אותיות, רווחים מיותרים וכיוצא בזה. כך, כפי שניתן להיווכח, בפרויקט תרגום אחד מעורבים מספר אנשי מקצוע, ותפקידו של מנהל הפרויקט לשמש מעין חמ"ל המרכז לידיו את הטיפול בפרויקט כולו.

כשצריך עוד עין

תרגום של טקסט, במיוחד כאשר מדובר בטקסט מורכב וארוך, מהווה לעתים אתגר אמיתי גם עבור אנשי המקצוע המנוסים ביותר. בדרך כלל המתרגם והעורך יעברו שניהם על הטקסט שוב ושוב מתוך מטרה לשלול את קיומן של שגיאות או של משפטים שאינם מנוסחים כראוי. אך לעיתים, דווקא משום שהמתרגמים והעורכים קוראים את הטקסט שוב ושוב, העין "מתרגלת" לטקסט וישנן טעויות שקשה לאתר אותן. לשם כך נדרשת לפעמים עין נוספת, חיצונית, שתקרא במהירות את הטקסט ותוודא שהוא אכן עונה על דרישות הלקוח. במקרים רבים, במיוחד כאשר מדובר באדם בעל ניסיון, יהיה זה מנהל הפרויקטים שיבצע את הבדיקות הסופיות בטקסט. תפקיד זה חשוב מאוד, בייחוד במצבים שבהם הטקסט מיועד לא רק לאנשי מקצוע המכירים את התחום לפני ולפנים, אלא דווקא לקהל הרחב שאינו בקיא בהכרח במונחים השונים המשמשים את אותו הנושא. כך, במקרים רבים, מנהל הפרויקט יכול לסייע למצוא ניסוחים לא מובנים, משפטים ארוכים מדי או כל דבר נוסף הדורש בירור. מלבד זאת, מנהל הפרויקט מהווה "עין נוספת" העוברת על הטקסט מתוך כוונה לוודא כי אין בטקסט שגיאות הגהה שלא נמצאו קודם לכן.

בסיום הפרויקט

בשעה טובה הסתיים פרויקט התרגום, הטקסט הרלוונטי נשלח ללקוח, ולכאורה בזאת תם הטיפול בנושא. אלא שלא כך הדבר. פעמים רבות, מנהל הפרויקט יבקש לקבל מן הלקוח משוב על טיב התרגום, וזאת מתוך מטרה ללמוד מניסיון זה ולשפר בעת הצורך את השירות שיינתן בעתיד. ישנם מצבים שבהם הלקוח יבקש לבצע תיקונים שונים בטקסט או ירצה להתייעץ עם המתרגם או עם העורך באשר לבחירה במונח מסוים או באשר לניסוח של משפט מסוים. כל מקרים אלו מחייבים את מעורבותו של מנהל הפרויקט, שמטרתו היא להבטיח כי צרכיו של הלקוח נענו. מלבד עניין זה, מנהל הפרויקט נדרש לעיתים לעקוב אחר נושא התשלומים ושליחת חשבוניות או קבלות.

בסיכומו של דבר, על מנת שפרויקט תרגום יבוצע באופן מקצועי וראוי, יש צורך בגורם מרכזי אחד; מנהל הפרויקט הוא זה שמרכז בידיו את הטיפול בלקוחות, הוא זה שמפקח על התהליך כולו, והוא זה שמוודא כי הפרויקט הושלם לשביעות רצונו של הלקוח.

Open chat

Log in with your credentials

Forgot your details?