2 מחשבים מדברים בינהם

הספרדית והפורטוגזית הן שפות קרובות זו לזו, ולכן מי שאינו מכיר אותן היטב לא תמיד יידע להבדיל ביניהן. תרגום לספרדית או תרגום לפורטוגזית כדאי שייעשה בידי מתרגם מנוסה שיידע להבחין בין המשמעויות השונות שיש לכל מילה. במאמר זה נסקור את ההבדלים בין השפות הללו ונעמוד על הקושי בתרגום.

אוצר המילים בשתי השפות

הספרדית והפורטוגזית חולקות מילים רבות שהכתיב שלהן זהה או דומה מאוד. המילה voz  משמעותה בשתי השפות קול (voice), והמילה הספרדית posibilidad שמשמעותה "אפשרות", כתובה כמעט כמו המילה הפורטוגזית possibilidade. גם את המילה הספרדית hombre ניתן לתרגם בקלות למילה הפורטוגזית hoemem. יחד עם זאת, ישנן מילים רבות שבהן מתגלה השוני בין שתי השפות הללו. למשל המילה ventana שמשמעותה בספרדית "חלון" מתרגמת ל-janela הפורטוגזית. בספרדית ישתמשו במילה calle כדי לתאר רחוב, אך בפורטוגזית יגידו rua. מלבד זאת, כמו במקרה של שפות אחרות ישנם לא מעט מקרים של מה שמכונה בעברית "ידידי שקר" (false cognates). מדובר במילים הנכתבות באופן דומה ונהגות באותה הצורה, אך בכל זאת כל שפה ייחדה להן משמעות אחרת. בפורטוגזית ניתן למשל למצוא את הצירוף estar embaraçada  שמשמעותו "להיות מובך". בספרדית קיים ביטוי דומה – estar embarazada  אך משמעותו שונה לגמרי והיא "להיות בהריון". מילה נוספת העלולה לגרום למבוכה היא המילה camisinha שמשמעותה בפורטוגזית היא "קונדום", ולא "חולצה" כפי שחושבים דוברי ספרדית רבים.

השפעות תרבותיות

ההבדלים הללו בין השפות נובעים בין השאר בשל ההשפעות התרבותיות השונות שהעמיקו את ההבדלים בין הספרדית לבין הפורטוגזית. השוני התרבותי בולט למשל גם בתוך השפה הפורטוגזית עצמה. הפורטוגזית מדוברת בפורטוגל, אך גם בברזיל הרחוקה ממנה. אין מדובר במרחק גאוגרפי בלבד, הפורטוגזית התפתחה בשתי מדינות אלו בנפרד במשך כמה מאות שנים, ועל כן התפתחה הגייה שונה של התנועות ושל העיצורים. כאשר הגיעו הפורטוגלים לחופה של יבשת אמריקה התערבבה שפתם בזו של המקומיים, כך נוצרו למעשה ניבים שונים של אותה השפה.

מגדר ושפה

מלבד עניין אוצר המילים, קיימים הבדלים מהותיים אחרים בין הפורטוגזית לבין הספרדית. נושא המגדר בשפה הוא עניין מורכב. לא תמיד מילה המסומנת כזכר או כנקבה בספרדית תהיה כזאת בפורטוגזית, והדבר נכון כמובן גם ההיפך. בספרדית מילים המסתיימות ב-aje מסמנות את הזכר, אך הן לעתים מתורגמות לפורטוגזית בסיומת agem שבשפה זו היא הסיומת של הנקבה. ייתכנו גם מילים שבשפה אחת יש להן מגדר קבוע ואילו בשפה השנייה יש להן משמעויות שונות התלויות בהקשר. המילה הספרדית orden (סדר) יכולה להיות לעתים זכר ולעתים נקבה ואילו בפורטוגזית המילה המקביל ordem תהיה תמיד נקבה.

חשיבותו של תרגום מקצועי

ההבדלים שבין הספרדית לבין הפורטוגזית יכולים אם כן להיות דקים מאוד. הם מדגימים מדוע כאשר מדובר בתרגום לשפות זרות, חשוב מאוד לבחור במתרגם מקצועי ובעל יידע בשתי השפות. תרגום חובבני עלול לפגוע משמעותית באיכות הטקסט ואף במקרים קיצוניים להפוך אותו לבלתי קריא. מתרגם טוב, המכיר לא רק את השפה אלא גם את התרבות של שתי השפות, ידע כיצד להימנע מהמלכודות השונות שתוארו כאן, ויוציא תחת ידו תרגום איכותי השומר על רוח הטקסט המקורי.

Open chat

Log in with your credentials

Forgot your details?