בין ישראל לבין ארצות הברית יש הרבה מן המשותף. גם ישראל וגם ארצות הברית מורכבות מאזרחים בעלי שורשים רבים ומגוונים. וכמו שבארץ סופגת העברית השפעות מסוגים שונים, כך גם השפה האנגלית האמריקאית קלטה לתוכה אף היא מילים וביטויים ממקורות רבים.

אומה אחת?

על פי ההגדרה המילונית של מילון אבן שושן, אומה היא "עם, לאום; קיבוץ גדול של בני אדם אשר מוצא ועבר אחד להם, ועל פי הרוב גם לשון אחת". אלא שהאומה האמריקאית כוללת כאמור אזרחים שהשורשים האתניים שלהם שונים מאוד זה מזה. ארצות הברית כידוע קלטה מהגרים רבים ממדינות רבות שהגיעו אליה, אל "העולם החדש", כדי להתחיל דרך חיים חדשה. אך דרך החיים החדשה הזאת אין משמעותה ויתור על שפת המקור או על תרבותה. השונות הזאת בין שכבות האוכלוסיה בארצות הברית, ניכרת אולי במיוחד בחוקה האמריקאית. החוקה קובעת תיקוני יסוד בחוק אך גם מאפשרת חופש פעולה מסוים לכל אחת ממדינות הפדרציה. התיקון הראשון בארצות הברית דוגל בחופש דיבור, חופש פולחן וחופש עיתונות, ולצדו קיימים תיקונים רבים הקבועים בחוק. אך לצד תיקונים אלו, כל מדינה בארצות הברית חופשית לחוקק חוקים מקומיים כל עוד אינם נוגדים את תיקוני החוקה. לעתים מתערב בית המשפט העליון של ארצות הברית בחקיקה המקומית. במקרה של נישואים חד מיניים למשל, הוחלט כי הם יהיו חוקיים בכל מדינות הפדרציה.

לא על האנגלית לבדה

העובדה שבארצות הברית חיים אזרחים ממוצאים שונים, הובילה לכך כי מלבד האנגלית, מדוברות בה שפות רבות נוספות. את האנגלית דובר אמנם הרוב הגדול של אזרחי ארצות הברית, אך לצידה קיימות שפות אחרות, ביניהן ספרדית, סינית, צרפתית וטאגאלוג. השפה שבה מדברת האזרח מעידה כמובן על שורשיו. דוברי ספרדית למשל יכולים להיות דור ראשון או שני למהגרים מאמריקה הלטינית. הצרפתית לעומת זאת מדוברת בעיקר בחלק הצפוני של ארצות הברית, במיוחד זה הגובל עם קוויבק. מלבד שפות אלו, קיימות כמובן גם השפות האינדיאניות של ילידי המקום. אלא ששפות אלו נמצאות כעת בסכנת הכחדה. ייתכן כי אם תשאלו אזרח בריטי, הוא יענה כי גם האנגלית בארצות הברית מצויה בסכנת הכחדה. למעשה האנגלית האמריקאית שונה מהאנגלית הבריטית ולא רק בהגייה. שני הניבים הללו כוללים אוצר מילים מעט שונה, כמו גם איות שונה. האנגלית האמריקאית, בשל ההשפעות התרבותיות, שואלת גם מילים משפות אחרות, וגם היידיש למשל השפיעה עליה.

שפה, תרבות ותרגום

מתוך הגדרה שניתנה לעיל למילה אומה, אפשר להסיק בקלות כי השפה שבה מדבר האזרח קשורה באופן הדוק לתרבותו. השפה משקפת את הערכים של החברה ומוסרת על דובריה מידע רב בנוגע להשקפות עולמם. אנשי מקצוע המציעים שירותי תרגום מקצועיים מודעים לעניין חשוב זה, ולעתים קרובות תצריך עבודת התרגום היכרות מעמיקה עם התרבות של דוברים. רק על ידי קישור בין השפה לבין התרבות, ניתן לשים לב לעניינים דקים בשפה. חברת תרגום מקצועית ואיכותית תדע לבחור במתרגמים הדוברים היטב את שפת המקור ואת שפת היעד גם יחד, וכך יתקבל תרגום הנאמן לטקסט המקורי.

 

Open chat

Log in with your credentials

Forgot your details?