מכונת כתיבה ישנה

כמעט כל חברה, בין אם מדובר בחברה ציבורית ובין אם מדובר בחברה פרטית, מפיקה דוחות כספיים שונים לאורך שנת המס. אלו יכולים להיות דוחות לשימוש פנימי בלבד, ואלו עשויים להיות גם דוחות ציבוריים שהחברה מחויבת לפרסם מבחינת החוק. בשל חשיבותם הרבה, החברה משקיעה לרוב מאמצים ניכרים בכתיבה של דוחות אלו, ומקפידה על כל פרט, קטן כגדול. אך לעיתים קרובות בסיום שלב הכתיבה של הדוח מתברר כי יש צורך לתרגם אותו לשפות זרות, וגם את משימה זו יש להשלים באופן יסודי ומעמיק. לצורך זה נציג במאמר הבא דגשים חשובים הנוגעים לתרגום מסמכים כספיים.

קצת על דוחות כספיים

בדרך כלל, דוחות תקופתיים לשימוש פנימי של החברה אינם מתורגמים לשפות זרות. לעומת זאת, לא פעם נדרש תרגום של דוחות שנתיים, ובייחוד יש צורך בתרגום דוחות הבאים:

 • דוח מאזן – זהו אחד הדוחות המרכזיים משום שהוא מאפשר לקבל מושג כולל לגבי המצב של החברה בנקודת זמן מסוימת. דוח זה יכלול פירוט של הנכסים וההון העצמי העומד לרשות החברה וכנגדו פירוט של ההתחייבויות השונות של החברה. בדוח תקין, ערכם של שני חלקים אלו יהיה זהה, כלומר מצבה של החברה יהיה מאוזן.
 • רווח והפסד – בעוד הדוח שלעיל מבטיח כי מצבה של החברה תקין (על פניו), דוח רווח והפסד מאפשר לבחון את מידת ההצלחה של החברה. הדוח כולל פירוט של ההוצאות ושל ההכנסות של החברה ובשורה התחתונה מוצג הרווח הנקי שלה – כלומר ההון שהחברה צברה בתקופת הזמן שהוגדרה (שנה או רבעון בדרך כלל) בניכוי ההוצאות השוטפות.
 • הון עצמי – דוח זה מספק נתונים באשר לשינוי בהון העצמי של החברה. שינויים אלו יכולים להתרחש בשל חלוקת דיבידנדים או מניות או בשל הנפקת מניות.
 • תזרים מזומנים – דוח זה כשמו כן הוא, כולל פירוט של זרימת המזומנים בקופת החברה.
 • נכסים, התחייבויות והון עצמי – דוחות מסוג זה מפרטים את הנכסים הנזילים העומדים לרשות החברה, חובות שטרם גבתה מלקוחותיה, התחייבויות של החברה כלפי ספקים, וההון העצמי של החברה.

באילו מקרים נדרש תרגום דוחות כספיים

כיום, כמעט כל חברה נמצאת בקשר עסקי זה או אחר עם חברה הממוקמת במדינה אחרת. לא תמיד קשר עסקי יחייב תרגום דוחות כספיים, אך במקרים רבים, בייחוד כאשר נדרשת השקעת הון מצד כלשהו, יהיה צורך להגיש דוחות שונים. המטרה המרכזית במקרים אלו היא לאפשר שקיפות לשני הצדדים ולתת תמונה מלאה ומדויקת באשר למצבה של החברה.

תרגום דוחות כספיים יידרש למשל במקרים הבאים:

 • לצורך גיוס הון ממשקיעים
 • תרגום מסמכים לפני חתימה על הסכם שותפות
 • תרגום דוח כספי לצורך קבלת הלוואה

תרגום דוחות כספיים – נקודות חשובות

תרגום נכון ומדויק של דוחות כספיים עשוי להיות קריטי להצלחתה של החברה.

על כן, תרגום איכותי מחייב התייחסות לנקודות הבאות:

 

 • טרמינולוגיה – כמו בתחומים רבים אחרים, גם תרגום של דוחות כספיים מצריך שימוש במינוח הנכון. יש לציין כי בכל מדינה המונחים קצת שונים, ולכן נחוצה היכרות מעמיקה עם הטרמינולוגיה הרווחת בשפת היעד.
 • בחירת חברת תרגום מתאימה – תרגום איכותי צריך להיעשות בידי חברת תרגומים מקצועית ובעלת ניסיון בתחום של תרגום פיננסי.
 • עריכה והגהה – בסיום התרגום הראשוני מומלץ לבצע בדיקות איכות לטקסט וכמובן לבצע עריכה יסודית. המטרה היא לוודא שלא נפלו שגיאות כתיב או שגיאות מספריות, ולהבטיח כי נעשה שימוש אחיד במינוח.
 • אמינות וסודיות – לסיום, נזכיר סוגיה עקרונית שלא תמיד זוכה לתשומת הלב הראויה לה. דוחות כספיים כוללים מטבע הדברים מידע רגיש מאוד שחשיפתו עלולה לגרום נזק משמעותי לעסק. על כן, הקריטריון החשוב ביותר הוא למצוא חברת תרגומים מהימנה ומקצועית שתקפיד על אבטחת מידע ושתוכל להבטיח ללקוח סודיות מלאה.

 

 

Open chat
צרו איתנו קשר!
Powered by

Log in with your credentials

Forgot your details?